Категории
Нови продукти
Кухненски нож с дръжка от еленов рог и месингов обков II вид
Кухненски нож с дръжка от еленов рог и месингов обков II вид
69,48 лв.
Бързо търсене
 
Въведете дума за търсене.
Разширено търсене
Информация
Разходи за изпращане и доставка
Начин на разплащане
Защита на личните дани
Условия за ползване
Право на отказ и връщане
За връзка с нас
За нас
Поглед върху всички продукти
Карта на сайта
Условия нa ползване Условия нa ползване
(Статус от 11.05.2010)

§ 1 Общо
(1) Следните условия за ползване са валидни за всички доовори, доставки и други услуги на фирма „Ножове ръчна изработка“ (Собственик: Дора Иванова Георгиева), по-долу наречена изпълнител, и нейните клиенти, наречено по-долу клиенти, на предложения сайт: www.nozhove.de.
Валиден е само варианта на условията за ползване, който е актуален в момента на поръчката освен ако този не е променен или отхвърлен от изпълнителя.
(2) Клиенти на изпълнителя в смисала на тези Общи условия са както потребители също така и предприемачи.
(3) Ние препоръчваме при правене на поръчка да се принтират всички данни от трансакциите, както и тези условия за ползване.

§ 2 Потвърждаване на поръчката и сключване на договора
(1) Представените продукти в нашия онлайн магазин не представляват правно обвързваща оферта, а един необвързващ онлайн каталог.Чрез кликване върху бутона „Потвърди“ правите поръчка на продуктите съдържащи се в пазарската кошница. Непосредствено след като сте направили поръчката вие ще получите автоматчно имейл с потвърждение. Ние можем да приемем вашата поръчка чрез изпращане на имейл за потвърждение за доставка на продукта или изпращане на самия продукт след заплащане на стоката и нейното изработване.
(2) Общите условия стоят на разположение в сайта и могат да бъдат изтегени от интернет. Всички ваши поръчки можете да видите на страницата за регистрация след като влезете във вашия профил.
(3) Възможно е да съществуват известни различия особено в цветовете на представените продукти. Те са вследствие на техническите особености на съответите изходни устройства. Тези промени са в разумни граници.

§ 3 Цени и усовия на плащане
Нашите цени съдържат, и са образувани в съответствие с валидния в момента, данък добавена стойност на Република България. Не съществува минимална стойност на поръчката.
Ние приемаме предварителни плащания или плащания по фамилно име.

§ 4 Авторско и търговско право
(1) За съдържанието на пренасяните по интернет снимкови данни е отговорен само и единствено клиентът.
(2) Изпълнителят не проверява дали клиентът притежава необходимите авторски и търговски права за предоставените услуги. Клиентът декларира, че притежава необходимите авторски и/или търговски права за поръчаните от него услуги, или в случай че не е, декларира че е набавил необходимите разрешения за употреба на изображенията, марковите знаци или имена. Ако в поръчаните услуги са нарушени авторските и/или търговските права отговорност за това носи само и единствено клиентът.

§ 5 Доставка на поръчана стока
(1) Производството на индивидуално изработените продукти трае от 3 до 4 работни дни.
Продуктите биват изпращани незабавно след тяхното изработване и заплащане, при наложен платеж (само в рамките на България)
Срока за доставка е зависим от избраният от вас начин на изпрашане, условията на изпращане ще намерите на нашия сайт.
(2) При неспазване на договорените срокове за доставка, поради форсмажорни обстоятелства, стачка, пожар, механична повреда, непредвидени пречки или други независещи от нас обстоятелства, срока за доставка ще бъде удъжен спрямо продължителността на едно от тези събития. При незпазване на срока за доставка по различни от горепосочените причини, клиентът е в правото си да се откаже от сключения договор. Условието за отказ от страна на клиента е той писмено да ни е поставил триседмичен срок. Ако невъзможността за доставка се дължи на неспособност на производителя или нашия доставчик то и двете страни могат да се откажат от договора за покупко-продажба, в случай че договореният срок за доставка надвиши 3 месеца. Искове за обезщетение поради закъснение или невъзможност съответно неизпълнение също и такива възниканали до отказа от договора са изключени. Ако става въпрос за бързо изпълнение на поръчки от голям размер си запазваме правото да изпълим тези частично.
(3) При доставката на нашите продукти за потребители и предприемачи се пресмятат и пощенски разходи. Подробна информация за пощенските разходи можете да намерите на нашия сайт.
(4) В случай че клиентът иска да се възползва от правото на връщане на получена стока, пощенските разходите се поемат от него, при положение че получената стока е в същото състояние, в което е била получена от клиента.

§ 6 Запазване на правото на собственост
Продуктът остава наша собственост до пълното му заплашане.

§ 7 Гаранция и отговорност
(1) Ние гарантираме че продаваните продукти към момента на изпрашането са лишени от видими недостатъци и че притежават описаните в уебсайта качества. При поучаване на продуктите, клиентът трябва да ги провери незабавно за дефекти и качества. В случай на открити очевидни недостатъци трябва незабавно да се уведоми пощеската служба, ние също следва да бъдем уведомени за това писмено в рамките на 10 дни, същото важи и за неочевидни недостатъци. В обратен случай гаранцията за тези недостатъци е невалидна. Гаранцията е 6 месеца от доставката. При рекламации датата на покупка трябва да бъде доказана. При рекламаця продуктът трябва да бъде изпратен по пощата за сметка на клиента. Гаранцията не покрива нормалното износване на продуктие. Гаранцията изтича ако потребителят променя доставения продукт. Ние имаме правото в рамките на гаранционния срок на безплатна поправка на продукта. Ако недостатъците на продукта не бъдат отстранени в дадения срок то клиентът има право да се откаже от договора или да получи съответно намаление от покупната цена.
(2) Ние се стремим нашия уебсайт да функционира по всяко време, но не поемаме никаква отговорност за щети и грещки, които възникват при клиети в случай на недостъпност на сайта или в случай на други техничеси проблеми. Ние не носим отговорност също така в случай на загуба или повреда на изобржения изпращани от страна на клиента по пощенски или електронен път.

§ 8 Заключителни разпоредби
Ако някоя от разпоредбите на настоящето споразумение е или е станала невалидна, това не засяга валидноста на останалите разпоредби. Вместо невалидната разпоредба е валидна съответстваща за целите на спорзумението разпоредба, която страните в договора биха договорили за постигане на същия икономически резултат, ако неефективността на разпоредбата е била известна. Същото важи съответни и за непънота на разпоредбите.
Продължи
Най-купувано
01.Нож тип "Акула"
02.Ятаган с дръжка от гетинакс и месингов обков
03.Кухненски нож с дръжка от ябълково дърво
Промоции
Кама с дръжка от гетинакс и меден обков
Кама с дръжка от гетинакс и меден обков
103,90 лв.
93,33 лв.
Коментари
До момента няма регистрирани коментари
Валути
Социални мрежи